جرائم بیمه شخص ثالث مشمول بخشودگی 100 درصدی می شود؟


مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی شرکت بیمه طی نامه ای به ریاست کل بیمه مرکزی ایران خواستار بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر از تاریخ 28 تیرماه لغایت 28 مردادماه 1401 به مدت یکماه و بشرط صدور بیمه نامه یکساله شخص ثالث شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید