رله

رله

بزرگ ترین سرمایه گذاری شرکت در سال 99 که بیش از 40 میلیارد تومان میباشد طراحی و ساخت و خط تمام اتوماتیک رله های 20 تا 40 آمپر توسط بهترین شرکت ژاپنی بوده است که بیش از ده میلیون رله در سال توسط این خط به تولید میرسد .طول این خط تمام اتوماتیک بیش از 40 متر میباشد و در زمره پروژه های ملی صنعت خودرو میباشد.
با توجه به حساسیت رله خطوط تولید در سالنهای تمیز(CLEAN ROOM) که براساس استاندارد ISO 14644 طراحی و ساخته شده تولید می شوند.
در سالنهای تولیدجریان هوای هدایت شده به داخل اتاق‌های تمیز توسط دستگاه مخصوص تصفیه و فیلتر می‌شوند و همچنین هوای داخل محیط به‌طور دائم در چرخش و تصفیه مجدد قرار می‌گیرد و توسط دستگاه‌های تمیزکننده ذرات هوابرد با اثر بر ذرات بسیار ریز میکرونی (HEPA) یا (ULPA) پردازش می‌شوند تا ذرات ایجاد شده در محیط اتاق تمیز در فیلترها تله شوند.
با عنایت به سرمایه گذاری مناسب صورت گرفته و همکاری با شرکتهای معتبر خارجی در خصوص انتقال دانش فنی محصولات تولیدی این خطوط با نقص صفر و قیمت رقابتی میباشند.

نمایش دادن همه 8 نتیجه