🎥 آیا در بنزین هوا وجود دارد؟


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:

  • جایگاه‌های سوخت به صورت مداوم بازرسی می‌شوند. عرضه بنزین و گازوئیل در تمام جایگاه‌ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان ملی استاندارد به‌ صورت معمول مورد آزمایش قرار می‌گیرد و اگر موردی از نظر کم فروشی وجود داشته باشد، برطرف می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید