شاهین سایپا به زودی با موتور TU5 ایران‌خودرو به بازار می‌آید.