لاستیک

نکته

حروف انگلیسی حک شده بر روی لاستیک ها، بیانگر سرعت مجاز با آن لاستیک است که در صورت سرعت بیشتر ... اطلاعات بیشتر