احتمال اعمال قیمت های جدید کارخانه از امروز


در پی تعلیق اعتبار پرونده های آماده تخصیص

احتمال افزایش قیمت ها ویا اخذ مبلغ جدید از مشتریان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید